Parochiegids

SINT MARTINUSPAROCHIE EN SINT MARTINUSKERK

WELTEN - BENZENRADE

De parochie Welten is een parochie met een oude kern rond de kerk, “De Blok” geheten. Tot de parochie behoort tevens Benzenrade. Welten/Benzenrade is een vitale gemeenschap met een goed en bloeiend verenigingsleven.

Aan het hoofd van de parochie staat Deken H. Bouman. 

Historie

Het Kerkgebouw

Financiële bijdragen

H. Missen en vieringen

Secretariaat

Sacramenten

Vrijwilligers

Kerkbestuur