Beschrijving parochie

 

 Parochie St. Martinus Welten-Benzenrade.

 


plattegrond_welten

Parochie

De Parochie St. Martinus Welten Benzenrade is een Rooms-katholieke parochie gemeenschap en maakt deel uit van het Cluster Heerlen-Zuid. Het Cluster Heerlen-Zuid bestaat uit 7 kerken in de omringende wijken. Het Cluster-Zuid is een samenwerkingsverband binnen het Dekenaat Heerlen, Bisdom Roermond.

De Parochie is vernoemd naar Martinus van Tours, Frankrijk; bisschop; † 397, ook wel Sint Maarten genoemd. In onze parochie wordt hij nog steeds jaarlijks herdacht op de dag van zijn begrafenis, 11 november d.m.v. een fakkeloptocht. Voor meer details over het leven van Martinus van Tours klik hier.

 

Leefomgeving

Door zijn vriendelijke en rustige uitstraling, gecombineerd met de aanwezigheid van oude hoeven verraadt Welten-Benzenrade vrijwel onmiddellijk zijn dorpsgeschiedenis. De natuurlijke glooiing en de oude stratenstructuur bevestigen dit en dragen bij aan de charme van Welten-Benzenrade. De opzet van de wijk is ruim en zeer groen. Welten ligt direct aan een aantal belangrijke uitvalswegen en dicht bij het centrum van Heerlen. Welten en Benzenrade zijn qua woonbebouwing gescheiden van elkaar door het Atrium ziekenhuis en de Mondriaan zorggroep. Benzenrade heeft hierdoor een eigen woonkern en ligt ten midden van prachtige natuur en wandel gebieden.
In het centrum van de oude dorpskern van Welten ligt de Sint-Martinuskerk. De westkant van de kerk ligt aan de hoofdstraat (Weltertuijnstraat) van Welten maar is door het kerkhof daarvan gescheiden. Het kerkhof begrenst ook de oostkant van de kerk. De hoofdingang ligt aan de noordkant aan een plein (Rector Poelsplein), dat de kerk scheidt van appartementen. De zuidkant ligt aan een smalle weg (Welterkerkstraat) naar de Weltermolen en de Weltervijver. Klik hier.
 

Kerkgebouw

De Martinuskerk is gebouwd in neoromaanse stijl. Het koor en transept zijn de oudste delen van de huidige kerk en zijn in 1875 gebouwd tegen de oude kapel. De neogotische toren is in 1897 tegen de kerk aangebouwd. De kerk wordt al snel te klein en in 1925 wordt een wederom neoromaanse uitbreiding gemaakt. Architect J. Seelen bouwt een geheel nieuwe kerk dwars door het schip van 1897, in Limburg een veel gebruikte manier om een kerk te vergroten. Het koor en transept uit 1875 en de toren uit 1897 bleven behouden. De zo ontstane nieuwe kerk is een niet-georiënteerde, romaniserende driebeukige basiliek met twee rondgesloten koren en twee torens: een toren van drie geledingen met frontalen en naaldspits en een terzijde staande toren met zadeldak. In 1983 wordt de kerk opnieuw gerestaureerd. Voor meer details klik hier.
 
Voorzieningen
Ook in het voorzieningenniveau komt het oude dorpskarakter van Welten en Benzenrade naar voren. Naast de kerk is er in Welten, een basisschool, een gemeenschapshuis, een winkelkern en een zorgcentrum voor ouderen. Voor de kinderen is er een speeltuin. Ook een huisarts, tandarts en fysiotherapeut zijn in de wijk te vinden. Benzenrade beschikt over een kapel waar nog wekelijks een mis wordt opgedragen. Ook uitstekende horeca gelegenheden zijn in Welten-Benzenrade te vinden
 

Gemeenschap

Welten-Benzenrade  kent een rijk verenigingsleven. Van harmonie tot heemkunde, vrijwel alles is er te vinden. (Zie de links naar de diverse web-sites.) De kerk vervult nog steeds een centrale rol in de overwegend katholieke gemeenschap.