Het kerkgebouw

HET KERKGEBOUW

In 1983 is begonnen met de restauratie. Buitenverlichting werd aangelegd en schijnwerpers geplaatst om het gebouw ‘s-avonds van buitenaf te verlichten. Buitenwerk van de kerk werd hersteld. De torenklok werd van verlichte wijzerplaten voorzien, daken en goten werden nagekeken en hersteld en het geheel werd van buiten geschilderd. 

Bij de voor- en hoofdingang werd het beeld van O.L. Vrouw van Lourdes geplaatst en aan de buitenmuur werd een granaatscherf met gedenkplaat aangebracht uit dankbaarheid, geschonken door de parochianen van Welten, na de tweede wereldoorlog.

Het kerkhof kreeg een grote beurt. Ook in het kerkgebouw is hard gewerkt aan de restauratie. Als eerste werd de toren schoongemaakt en van nieuwe ladders voorzien. De galmgaten werden van draad voorzien om te voorkomen dat duiven de toren binnen vliegen.

Het handmatig bedienen van de klokken werd zodanig veranderd dat altijd automatisch geluid kan worden en het uurwerk radiografisch bestuurd kan worden. Ook werd er een vijfde klokje aangebracht (150 kg.), dat moet dienen als consecratieklokje. Dit vijfde klokje wordt tevens gebruikt als Angelusklokje. De kelder werd ingericht tot opslagruimte voor kaarsen en rekken werden bijgebouwd ter berging. De portalen van de kerk en sacristie werden vernieuwd en er werden publicatieborden opgehangen.

 Uiteindelijk werd de dagkapel gerealiseerd. De glazen tussenwand werd geplaatst tussen de grote kerk en de dagkapel, met de mogelijkheid ze open te zetten bij grote feesten als Kerstmis en Pasen. Er werden nieuwe meubelen gemaakt (stoelen, altaar etc.) en het geheel werd geschilderd.

 Veel aandacht werd besteed aan de koepelbeschildering die door Kees van Ekelenburg in 1984 werd uitgevoerd. Hijzelf zegt hierover:

 

 “Met Christus voor de anderen"

Links van de Geest drukt de honger en tiert de welvaart. Lege kruiken en kale doornen in verstikkend zand, dat grenst aan het werelddeel, dat overvloeit van melk en honing, van brood en wijn.

 Een naamloze moeder met een naamloos stervend kind en een vrouw van onze wereld, vreedzaam met de tortel onder een krans van volle aren. Onder de Geest de welbeladen wingerd waarvan de ranken reiken naar de hemel. Een overvolle korf knappend brood.

Brood en wijn van de wereld, voor allen bestemd maar voor een deel binnen handbereik. Zei Hij niet: “Neemt de beker en deelt hem samen?”

De vissen rechts van de Geest samen met het brood herinnert aan een pure werkelijkheid: De wonderbare spijziging door Jezus Christus. Dan de wereld, onze uit de baan gerolde aardbol, die zichzelf heeft omgeven met gouden prikkeldraad, zich de Geest van het lijf houdend. Het is Johannes die schrijft: Hij kwam in het Zijne en de Zijnen namen Hem niet aan! Als slotkrans schilderde ik de christelijke spiegels, uitstralend de werken van barmhartigheid: de doden begraven en de daklozen herbergen; de gevangenen bezoeken en de zieken helpen; de dorstigen te drinken en de hongerigen te eten geven. En zoals Sint Martinus deed: de naakten kleden.”

Een overbodige biechtstoel in de kerk werd omgebouwd tot een vitrine waar oude kelken en ander vaatwerk, gewaden en boeken, eigendom van de parochie, worden uitgestald. Naast deze vitrine hangen lijsten met de namen van de rectoren en pastoor, die in de parochie werkzaam geweest, o.a.:

 

 • F.L. Stassen, rector - 1847 - 1880
 • W. Zaunbreckers, rector - 1880 - 1890
 • P.M.J. Reinartz, rector - 1890 - 1910
 • Dr. D.A. Poels, rector - 1910 - 1919
 • Fr. Keybets, rector - 1919 - 1921
 • Fr. Keybets, pastoor - 1921 - 1943
 • J. Stevens, pastoor - 1943 - 1950
 • Fr. Welters, pastoor - 1950 - 1959
 • G. Mullenders, pastoor - 1959 - 1961
 • Th. Pol, pastoor - 1961 - 1967
 • Th. Trienekens, pastoor - 1967 - 1980
 • C.J.R. Buschman, pastoor - 1981 - 1986
 • J.H. Prins, pastoor - 1986 - 1992
 • H.L.J.M. v. Horne, pastoor - 1992 - 2002
 • Deken Th. v. Galen - 2002 - 2016
 • Deken Hans Bouwman - 2016 - heden

De kerk heeft 16 glas-in-lood ramen met de geheimen van de rozenkrans en het wonder van Kana. Aan linker- en rechterkant van het priesterkoor zijn 4 glas-in-lood ramen, uitbeeldend de 4 evangelisten met hun zinnebeelden geplaatst.

Onlangs zijn er nog 16 glas-in-lood ramen geplaatst in de bovenste rij ramen van het schip. Deze stellen beelden voor uit het Oude en Nieuwe Testament (parallel).

De grote restauratie van het kerkdak is in 1993 gerealiseerd. In 1996 is de (bijna) 100 jaar oude kerktoren opgeknapt en kreeg het nieuwe kerkplein gestalte; het plein draagt de naam van Rector Poels - Dr. D.A. Poels was rector in onze parochie van 1910 tot 1919 - en het werd op 22 september 1996 ingezegend door Mgr. F.J.M. Wiertz, bisschop van Roermond. Net enkele dagen voor de inzegening is het standbeeld van Dr. Poels vanaf het Emmaplein - het tegenwoordige Pancratiusplein- naar Welten verplaatst.