H. Missen en vieringen

H. MISSEN EN VIERINGEN

 

-          Diensten in onze St. Martinuskerk:

 In het weekend:

Zaterdagavond           19.00 uur

Zondagmorgen           10.00 uur

 

Door de week:

Dinsdagavond            19.00 uur 

 

De diensten op zaterdag- en dinsdagavond worden bij voorkeur in de Dagkapel gehouden Ingang: Welterkerkstraat.

 

In de vastentijd en de advent wordt er vespers gebeden voor de h. mis op dinsdagavond om 18.30 uur.

In de meimaand en oktobermaand wordt op dinsdagavond een lof gehouden met uitstelling van het allerheiligste en bidden van het rozenhoedje.

 

Op de eerste vrijdag van de maand vanaf mei t/m oktober is er aan de kapel in Benzenrade een h. mis.

 

In de nabijgelegen parochies zijn de Eucharistievieringen door de week als volgt:

Pancratius:                        iedere morgen om 09.00 uur

St. Joseph:                        donderdagavond om 19.00 uur

Thereseia-kapel:                zaterdagmorgen om 9.30 uur

Moeder Anna:                    maandagavond om 18.30 uur

Kapel in Benzenrade:       1ste vrijdag van de maand in de maanden mei t/m oktober om 19.00 uur.

 

De 3de zondag na Pinksteren wordt in Welten/Benzenrade De sacramentsprocessie gehouden. Jaarlijks wisselende route.

Op de 1ste zondag in oktober wordt er rond de Blok na de H. Mis van 10.00 uur de Rozenkransprocessie gehouden, waarna een kop koffie gedronken kan worden in het Gemeenschapshuis.

 

-          Liturgische vieringen

 Durfde men vroeger, vanwege familie en buren, niet uit de kerk weg te blijven, tegenwoordig is er bijna moed voor nodig om op de stille zondagmorgen de weg naar de kerk te gaan. Toch zijn we weer bezig te ontdekken, dat we plaats en tijd moeten maken om innerlijk tot rust te komen. De kerk is een van die plaatsen. Het zal een opdracht van de kerk zijn om opnieuw aan te sluiten bij de religieuze verlangens van mensen in onze tijd en daarbij de traditie in het oog te houden. En mensen van nu zullen weer moeten ontdekken dat een religieus centrum hun leven rijker kan maken.

Het ligt in de lijn van onze tijd, dat men in toenemende mate bewust voor de kerk kiest en aan zijn geloof vorm geeft door met name de Eucharistie een plaats te geven in zijn/haar leven. Regelmatig worden door het jaar gezinsvieringen gehouden. Tegenwoordig worden de zondagse missen opgeluisterd door gastkoren als ons eigen koor elders ingeschakeld wordt.