Sacramenten

SACRAMENTEN

 

 -          Doopsel

Iedere eerste maandag van de maand vindt er op de pastorie in Welten, Welterkerkstraat, een gezamenlijke bespreking plaats over het doopsel. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen hieraan deelnemen. Dit is bestemd voor het cluster Zuid. Wel dienen ze dit vooraf kenbaar te maken aan hun priester of geestelijke. Het kind kan in hun eigen parochiekerk gedoopt worden.

 

-          Trouwen

Degenen die het voornemen hebben een kerkelijk huwelijk te sluiten dienen uiterlijk drie maanden van tevoren een afspraak te maken met een geestelijke.