Vrijwilligers

VRIJWILLIGERS

 

-          Pastorale Werkgroep

 De leden van de pastorale werkgroep gaan mensen bezoeken die 80 jaar en ouder zijn. Dit vanwege het tekort aan priesters. Bij deze bezoeken kunnen de parochianen hun wensen kenbaar maken. Tevens kunnen zij dan de wens uitspreken, indien gewenst, of zij op de eerste vrijdag van de maand de heilige Communie willen ontvangen.

Ook bij geboorten wordt een kleine attentie bij de ouders gebracht.

Zieken en bejaarden in ziekenhuis en verpleegklinieken zo ook thuis worden indien bekend ook bezocht.

 

-          Zieken en invaliden

 In een dorpsgemeenschap wordt wel doorverteld wie er ziek is, of in een verpleegkliniek of ziekenhuis is opgenomen. Het zou goed zijn dat, wie ernstig of langdurig ziek thuis ligt of in het ziekenhuis of verpleegkliniek is opgenomen, hiervan melding te doen op het secretariaat en/of door het invullen van een formulier in ziekenhuis en/of instelling. Uw medewerking in deze wordt zeer op prijs gesteld.

 

 

-          Koren

 Binnen de parochie zijn een aantal koren actief. Aan de parochie verbonden zijn:

 

     - Het gemengd kerkelijk zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten. Zij luisteren H. Missen op in zowel de kerk van Welten als ook in de kerk van Heerlerbaan volgens een vastgesteld rooster. Het koor repeteert in het Gemeenschapshuis van Welten volgens vastgesteld rooster op 26 woensdag avonden per jaar van 20:00 tot 22:00 uur en staat onder de bezielende leiding van Ingeborg Stijnen.

 

    - De cluster Schola Heerlen-zuid. Zij verzorgen Gregoriaanse Hoogmissen in drie kerken van het cluster (St. Pancratius Heerlen Centrum, St. Martinus Welten en St. Joseph Heerlerbaan) volgens een vastgesteld rooster. Gregoriaanse uitvaartmissen kunnen eveneens op verzoek worden opgeluisterd. Naast Hoogmissen verzorgt de schola ook uitvaartmissen binnen het dekenaat Heerlen. De Schola staat onder leiding van Sjef Konieczny.

 

 

-         Zonnebloem
De zonnebloem is een vereniging tot bevordering van hert welzijn van zieken, gehandicapten, hulpbehoevenden van alle gezindten. In onze parochie worden langdurig zieken door de leden bezocht. Ook wordt regelmatig bezoek gebracht aan zieken in ziekenhuizen en verpleegklinieken die dat wensen.

 

 

 -          Misdienaar/Acolieten

 Zij die misdienaar willen worden kunnen zich opgeven bij Mireille Bauer (telefoon 06-17274665) en/of Tim Frins (telefoon: 5719030). Jongens en meisjes kunnen vanaf groep 5 misdienaar worden.

 

 -          Lectoren

 De taak van de lector is de stem van het volk te laten klinken tijdens de eucharistievieringen. Zij die deze taak op zich willen nemen, kunnen contact opnemen met de verantwoordelijke geestelijke.

 

 -          Collectanten

 Collectanten kunnen zich opgeven bij de verantwoordelijke geestelijke. Op de zaterdagavond en zondagmorgen is er een collecte. Bij uitvaartdiensten zijn er twee. De eerste is bestemd voor het onderhoud van kerk en kerkhof en de tweede wordt bestemd voor h. missen voor de overledenen.

 

 -          Kosters

 Deze zorgen als team voor het openstellen van het gebouw, bestellen en verzorgen van kaarsen, misgewaden, wijn, wierook en wat niet al. Tevens zijn zij direct bij de diensten betrokken in verband met het ontsteken van de kaarsen, het klaarzetten van de vierings-benodigdheden, het verzorgen en klaar leggen van de gewaden alsmede het opruimen hiervan na de dienst. De bloemversiering wordt verzorgd door de bloemist. Indien nodig zal hij door de kosters benaderd worden.